Recikliranje

Izbjegavamo otpad gdjegod je moguće. Naše žarulje sadrže minimalne količine ekološki štetnih tvari i ne koristimo nepotrebnu ambalažu za naše proizvode Kontinuirano radimo na poboljšanju naših proizvoda kako bi se što više mogli reciklirati. Prilikom razvoja novih proizvoda smanjujemo količine štetnih tvari ili ih ako je moguće u potpunosti zamjenjujemo neškodljivim tvarima.

Načela recikliranja

Fluorescentne žarulje i žarulje na izboj sadrže malu količinu žive i vrijedne sirovine kao što su rijetki metali. LED žarulje i svjetiljke također sadrže rijetke sirovine kao i elektroničke komponente. Iz tog razloga ne bi smjele biti bačene u kontejnere za smeće ili staklo, nego se trebaju odvojeno prikupljati i reciklirati ili sigurno odložiti u skladu s WEEE direktivom.


Zakonske regulative

EU Direktiva 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) postavlja okvir za prikupljanje i recikliranje starih žarulja u Europi.


Praktična pitanja

Žarulje su idealne za recikliranje jer više od 90% ' komponenti se može ponovno upotrijebiti.


LEDVANCE-ov vodič za pravilno odlaganje žarulja

Kako bi utjecaj naših proizvoda na okoliš bio što manji, osnova je pravilno recikliranje i odlaganje žarulja. Sljedeća brošura detaljno informira o koracima pravilnog recikliranja i odlaganja žarulja.