Politika privatnosti

Datum zadnjeg ažuriranja: 25. svibnja 2018

Ova obavijest o zaštiti privatnosti pojašnjava načine na koje LEDVANCE GmbH i naša povezana društva (zajedničkim nazivom: „LEDVANCE“) rukuju vašim osobnim podacima na svojim web-mjestima, mjere koje smo poduzeli da bismo zaštitili vaše podatke i prava koja su vam dostupna u vezi vaših osobnih podataka.


I. Uvod

Zaštita vaših osobnih podataka važna je grupaciji LEDVANCE. Stoga vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Opće uredbe EU o zaštiti osobnih podataka (GDPR) i drugim važećim zakonima o zaštiti i sigurnosti podataka.


II. Naziv i adresa kontrolora

Kontrolor odgovoran za obradu vaših osobnih podataka u vezi s ovim web-mjestom je

LEDVANCE GmbH
Parkring 29-33
85748 Garching

Telefon: +49 89 780673-100

E-pošta: contact@ledvance.com

Kontakt-adresa službenika za zaštitu podataka: privacy@ledvance.com

U pojedinim slučajevima kompanije iz grupacije LEDVANCE mogu biti odgovorne samostalno ili zajednički s kompanijom LEDVANCE GmbH. Popis naših kompanija možete pronaći ovdje.


III. Opće informacije o obradi osobnih podataka

Osim ako je navedeno drukčije, LEDVANCE vaše osobne podatke prikuplja i obrađuje samo u mjeri u kojoj je to nužno za uspostavljanje ovog web-mjesta i osiguravanje njegove funkcionalnosti.

U slučajevima u kojima za obradu osobnih podataka dobijemo vašu suglasnost, pravna osnova za obradu je članak 6, stavak 1, alineja a GDPR-a.

U slučajevima u kojima osobne podatke prikupljamo radi provedbe ugovora između vas i grupacije LEDVANCE, pravna osnova za obradu je članak 6, stavak 1, alineja b GDPR-a. Isto vrijedi i za slučajeve u kojima je obrada potrebna radi poduzimanja koraka koji se provode na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora.

U slučajevima u kojima vaše osobne podatke obrađujemo kako bismo se uskladili s nekom zakonskom obvezom kojoj LEDVANCE podliježe, pravna osnova za obradu je članak 6, stavak 1, alineja c GDPR-a.

U slučajevima u kojima je obrada nužna radi zaštite vitalnih interesa vas ili neke druge osobe, pravna osnova za obradu je članak 6, stavak 1, alineja d GDPR-a.

U slučajevima u kojima je obrada nužna zbog potreba legitimnih interesa grupacije LEDVANCE ili neke treće strane, pri čemu te interese ne nadjačavaju vaši interesi ili temeljna prava, pravna osnova za obradu je članak 6, stavak 1, alineja f GDPR-a.

Kada osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su se prikupljali, ograničavamo njihovu obradu ili ih brišemo, osim ako propisana razdoblja čuvanja nalažu njihovo dalje čuvanje.


IV. Obrada vaših osobnih podataka prilikom posjete našem web-mjestu (čl. 6, st. 1, al. f GDPR-a)

Svaki put kad posjetite naša web-mjesta, prikupljamo određene podatke o vašem uređaju.

Prikupljaju se i u našim sustavima bilježe ovi podaci:

 • informacije o vrsti i verziji vašeg preglednika
 • operacijski sustav vašeg uređaja
 • vaš davatelj internetskih usluga
 • IP adresa vašeg uređaja
 • datum i vrijeme pristupanja našem web-mjestu
 • web-mjesta s kojih posjetite naše web-mjesto
 • web-mjesta koja posjetite s našeg web-mjesta

Podatke čuvamo 7 dana kako bismo osigurali funkcionalnost našeg web-mjesta i sigurnost naših informacijskih sustava (u slučaju zloupotrebe) te olakšali otklanjanje poteškoća s našim web-mjestom.

Zapisničke se datoteke nakon 7 dana anonimiziraju, nakon čega podatke više nije moguće upotrijebiti da bi vas se identificiralo.


V. Obrasci za kontakt (članak 6, stavak 1, alineja a GDPR-a)

Na svome web-mjestu nudimo obrazac za kontakt putem kojega nam možete slati svoje upite i zahtjeve.

Prikupljaju se i pohranjuju ovi podaci:

 • adresa e-pošte
 • prezime i ime
 • titula
 • jezik/država
 • opcionalno: podaci za kontakt (adresa, broj telefona)
 • datum i vrijeme registracije
 • sadržaj vaše poruke

Vaše podatke obrađujemo na temelju vaše suglasnosti kako bismo stupili u kontakt s vama i obrađivali vaše upite i zahtjeve

U slučajevima u kojima je to potrebno za odgovaranje na vaš zahtjev, npr. ako je on vezan uz proizvod koji distribuira povezana kompanija iz grupacije LEDVANCE, možda ćemo vaše podatke prenijeti toj kompaniji iz grupacije LEDVANCE.

Vaše osobne podatke brišemo nakon što oni više ne budu potrebni za svrhu za koju su se prikupljali. Načelno, to se događa kada obrada vašeg zahtjeva bude dovršena. Važeći zakoni mogu nalagati dulje čuvanje podataka u slučaju da je vaš zahtjev vezan uz nedostatke proizvoda ili uz jamstva.

U bilo kojem trenutku možete povući svoju suglasnost i tako utjecati na buduće postupanje. U tom ćemo slučaju izbrisati vaše osobne podatke. Imajte na umu da nakon toga više ne možemo obraditi vaš zahtjev.


VI. Registracija za bilten (članak 6, stavak 1, alineja a GDPR-a)

Ako se registrirate za naš bilten, time dajete suglasnost da vam LEDVANCE GmbH i naše povezane kompanije mogu slati informacije o našim proizvodima i uslugama, kao i informacije o događajima i promotivnim kampanjama.

Prilikom registracije prikupljamo sljedeće podatke:

 • adresa e-pošte
 • prezime i ime
 • titula
 • jezik/država
 • datum i vrijeme registracije

Vašu adresu e-pošte koristimo isključivo za slanje našeg biltena. Ostali prikupljeni podaci koriste se za personalizaciju biltena i potvrdu vaše registracije.

Vaše podatke čuvamo sve dok ne povučete suglasnost. Svoju suglasnost možete u bilo kojem trenutku povući klikom na vezu "Unsubscribe" u svakom biltenu.


VII. myLEDVANCE.COM KORISNIČKI PORTAL (članak 6, stavak 1, alineja a GDPR-b)

Imate mogućnost registracije ili prijave na www.myledvance.com, naš portal za registrirane korisnike gdje možete online kupiti naše proizvode I koristiti ostale usluge na portalu. Informacije o načinu obrade vaših osobnih podataka na www.myledvance.com možete pronaći u odgovarajućoj politici obrade podataka na portalu.


VIII. Dijeljenje vaših osobnih podataka

LEDVANCE GmbH dio je grupacije LEDVANCE. U pojedinim slučajevima vaše osobne podatke prenosimo drugim kompanijama iz grupacije LEDVANCE, koje ih obrađuju samostalno ili zajedno s kompanijom LEDVANCE GmbH. Podatke prenosimo u ove svrhe:

 • za potrebe marketinga i oglašavanja ako ste nam za to dali izričitu suglasnost
 • u kontekstu centralizacije informacijske tehnologije i administrativnih potreba grupacije LEDVANCE.

Uz to, vaše osobne podatke prenosimo sljedećim primateljima:

 • pomno biranim i nadziranim davateljima usluga; ti davatelji usluga osobne podatke obrađuju isključivo u naše ime i u skladu s našim uputama temeljenima na ugovornim obvezama vezanim uz obradu osobnih podataka;
 • ostalim trećim stranama (npr. tijelima javne uprave) ako nam tako nalaže zakon.


IX. Obrada vaših osobnih podataka izvan EU

Vaši će se podaci povremeno obrađivati u državama izvan Europske unije (EU) ili Europskog ekonomskog prostora (EEA), što može sniziti razinu zaštite podataka u odnosu na onu u Europi. U tim slučajevima LEDVANCE sa svojim partnerima sklapa ugovorne klauzule na razini standarda EU kako bi mogao jamčiti adekvatnu razinu zaštite podataka (primjerak se može dobiti na zahtjev) ili za to tražimo vašu izričitu suglasnost. Za prijenos podataka u države za koje je EU utvrdio da pružaju adekvatnu razinu zaštite podataka nije potrebno dodatno odobrenje ili suglasnost.

Svi prijenosi povezanim kompanijama iz grupacije LEDVANCE sa sjedištem izvan EEA provodit će se na temelju obvezujućih korporativnih pravila. Primjerak obvezujućih korporativnih pravila može se dobiti na zahtjev.


X. Vaša prava

Ako obrađujemo vaše osobne podatke, imate određena prava spram grupacije LEDVANCE koja se temelje na važećim zakonima. Kao ispitaniku GDPR vam pruža sljedeća specifična prava:

Pravo na pristup (članak 15 GDPR-a)
Imate pravo u bilo kojem trenutku od nas dobiti potvrdu obrađujemo li osobne podatke vezane uz vas. Nadalje, na vaš zahtjev pružit ćemo vam informacije o svrhama za koje koristimo vaše podatke, kategorijama podataka koje obrađujemo, vremenskom razdoblju na koje pohranjujemo podatke, izvoru podataka (u slučaju da ih niste sami izravno dali) i, kada je primjenjivo, primateljima kojima prenosimo vaše podatke. Ako nam uputite zahtjev, poslat ćemo vam kopiju vaših osobnih podataka.

Pravo na ispravak (članak 16 GDPR-a)
Imate pravo na ispravak ili dopunu svojih netočnih ili nepotpunih osobnih podataka. Podatke ćemo ispraviti bez nepotrebnog odlaganja.

Pravo na brisanje (članak 17 GDPR-a)

Brisanje svojih osobnih podataka možete zatražiti ako je nastupio jedan od ovih razloga:

 • podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su bili prikupljeni ili na drugi način obrađivani
 • povukli ste suglasnost, a nema druge pravne osnove za obradu
 • niste suglasni s obradom svojih osobnih podataka, a nema jače legitimne osnove, ili niste suglasni s obradom osobnih podataka za svrhe izravnog marketinga
 • osobni su se podaci obrađivali nezakonito
 • brisanje osobnih podataka nužno je radi usklađivanja sa zakonskim obvezama grupacije LEDVANCE
 • podaci su bili prikupljeni na temelju suglasnosti koju je dalo dijete.

Pravo na ograničenje obrade (članak 18 GDPR-a)
Možete zahtijevati ograničenje obrade svojih osobnih podataka ako su zadovoljeni ovi preduvjeti:

 • ako osporavate točnost podataka, na rok koji nam je potreban za provjeru točnosti podataka
 • obrada je nezakonita, a vi se protivite brisanju osobnih podataka i umjesto toga zahtijevate ograničenje njihove upotrebe
 • kada nam podaci više nisu potrebni, ali ih vi zahtijevate radi započinjanja ili provedbe pravnih postupaka, odnosno obrane u takvim postupcima
 • u slučaju kada ste uložili prigovor na obradu, a još nije utvrđeno nadjačava li naša pravna osnova vašu.

Ako je obrada bila ograničena na temelju gore navedenih preduvjeta, obavijestit ćemo vas prije nego što to ograničenje bude ukinuto.

Pravo na prenosivost podataka (članak 20 GDPR-a)
U slučaju kada se obrada vaših podataka temelji na vašoj suglasnosti ili je nužna za provedbu ugovora između vas i grupacije LEDVANCE, imate pravo od grupacije LEDVANCE dobiti svoje osobne podatke u strukturiranom i uobičajeno korištenom strojno čitljivom obliku te ih prenijeti drugom kontroloru. Na vaš ćemo zahtjev podatke izravno prenijeti drugom kontroloru kada je to tehnički izvedivo.

Pravo na prigovor (članak 21 GDPR-a)
Imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu vaših podataka ako se ona temelji na vašoj suglasnosti ili legitimnom interesu grupacije LEDVANCE ili neke treće strane. Nakon toga više nećemo obrađivati vaše osobne podatke, osim u slučaju postojanja uvjerljive legitimne osnove za obradu koja nadjačava vaše interese, prava i slobode ili u slučaju da je obrada nužna za započinjanje ili provedbu pravnih postupaka, odnosno obranu u takvim postupcima.

Povlačenje suglasnosti
Imate pravo u bilo kojem trenutku povući svoju suglasnost za obradu vaših osobnih podataka. Povlačenje suglasnosti neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na suglasnosti prije njezina povlačenja.

Kontakt
Ako želite iskoristiti svoja prava ili imate bilo kakvih pitanja u vezi zaštite podataka u grupaciji LEDVANCE, poslužite se našim obrascem za kontakt ili nam pošaljite poruku e-pošte na adresu privacy@ledvance.com.

Pravo na ulaganje prigovora tijelu nadležnom za zaštitu podataka
LEDVANCE vaše zahtjeve shvaća vrlo ozbiljno te predano radi na otklanjanju vaših razloga za brigu. Ipak, imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor pred tijelom nadležnim za zaštitu podataka.


XI. Izmjene

Možda ćemo povremeno dopunjavati ovu obavijest o zaštiti privatnosti. Sve će izmjene biti objavljene na ovom web-mjestu. Datum zadnjeg ažuriranja možete naći na početku ove obavijesti o zaštiti privatnosti.