Privatni
Država

Europska unija pokrenula je internetsku platformu za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova.
Platforma Europske komisije za internetsko rješavanje sporova: https://ec.europa.eu/odr
LEDVANCE nije ni dužan ni voljan sudjelovati u postupku rješavanja sporova pred arbitražnim odborom potrošača.

Dijeli stranicu putem društvenih mreža