Privatni

UVJETI KORIŠTENJA ZA SMART+ APP
PRIMJENJUJE SE OD: 24. LISTOPADA 2018.

Ovi Uvjeti korištenja (zajedno s dokumentima koji se navode) određuju uvjete korištenja “LEDVANCE SMART+” aplikacije za mobilne uređaje (“App”).

1. PRIVOLA NA UVJETE KORIŠTENJA, OGRADA ZA TRGOVINU MOBILNIH APLIKACIJA

1.1 Ovi Uvjeti korištenaj su obvezujući ugovor između vas i LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 Garching, Njemačka (“LEDVANCE”). Pažljivo pročitajte Uvjete korištenja. Odabirom "prihvaćam" ili preuzimanjem App-a na vaš mobilni uređaj ili korištenjem App-a, potvrđujete da ste u potpunosti pročitali i razumjeli Uvjete korištenja i u cjelosti prihvaćate i slažete se poštivati sve odredbe ovih Uvjeta korištenja uključujući, bez ograničenja, LEDVANCE SMART+ APP OPEN SOURCE SOFTWARE INFORMACIJE I UVJETI LICENCE prema odjeljku 8 i LEDVANCE SMART+ APP OBAVIJEST O ZAŠTITI PODATAKA prema odjeljku 9, kao i sve nadopune, koje će biti na snazi tijekom i nakon vašeg korištenja App-a.

1.2 Ukoliko ne prihvaćate ove Uvjete korištenja, nemate pravo koristiti App i morate odmah prestati koristiti App i izbrisati ga s vašeg mobilnog uređaja.

1.3 Ovi Uvjeti korištenja sklopljeni su između vas i LEDVANCE i ne s nekom trgovinom mobilnih aplikacija (“Mobile App Store”), npr. Google Play ili Apple Inc. App Store. Vaša mogućnost da preuzmete i koristite App može ovisiti o poštivanju vlastitih uvjeta korištenja trgovine mobilnih aplikacija. Trgovina mobilnih aplikacija nije odgovorna za vaše korištenje App-a.

2. OSIGURAVANJE LICENCE

App software (uključujući, bez ograničenja, nadogradnje, zakrpe i novije inačice) vam je licencirana, a ne prodana. LEDVANCE vam osigurava osobno, opozivo, ne-ekskluzivno, neprenosivo, ograničeno pravo instalacije i korištenja App-a na vašem mobilnom uređaju, pod uvjetima ovih Uvjeta korištenja. App je dostupan bez naknade.

3. OGRANIČENJA KORIŠTENJA, PREKID/SUSPENZIJA KORIŠTENJA

3.1 Korištenja App-a zahtjeva registraciju i zaporku.

3.2 Ne možete i ne možete dozvoliti drugima da:

a) dekompajliraju, obavljaju funkcionalnu analizu softwarea, rastavljaju ili dekriptiraju App osim na način koji je dozvoljen prema članku 69e njemačkog Zakona o autorskim pravima (Urheberrechtsgesetz) ili bilo kojom drugom primjenjivom odredbom važećeg zakona,

b) raditi preinake na App-u,

c) kršiti uvjete, zakone ili propise koji određuju vaše korištenje App-a,

d) kršiti industrijska prava, autorska prava, osobna, imovinska ili druga prava trećih strana,

e) prenositi sadržaje s virusima, tzv. Trojanske konje ili druge programe koji mogu oštetiti software,

f) ukloniti, izmijeniti ili sakriti vlasničku obavijest LEDVANCE-a ili licenčnih partnera,

g) koristiti App za stvaranje konkurentske ili slične aplikacije, software-a ili proizvoda ili

h) ukloniti, onesposobiti, zaobići zabranu kopiranja, upravljanje pravima ili sigurnosne funkcije App-a.

3.3 LEDVANCE može suspendirati ili prekinuti vaše pravo za korištenje App-a bez prethodne obavijesti ako LEDVANCE razložno vjeruje da ne poštujete ili planirate ne poštovati bilo koju odredbu ovih Uvjeta korištenja, ili kršite važeći azkon, propis, licencu ili uvjete korištenja. LEDVANCE može suspendirati ili prekinuti vaše pravo na korištenje usluge u oblaku zbog bilo kakvog neredovitog korištenja.

4. NADOGRADNJE I PROMJENE APP-A

LEDVANCE kontinuirano nastoji unaprijediti App, tako da se App može mijenjati kroz vrijeme. LEDVANCE može razviti zakrpe, ispravke pogrešaka, nadogradnje i novije inačice kako bi ponudio nove mogućnosti ili unaprijedio performanse App-a. LEDVANCE može suspendirati ili obustaviti bilo koji dio, mogućnost i/ili primjenu App-a, dodati novu mogućnost ili uvesti ograničenja za određene mogućnosti ili ograničiti pristup dijelovima ili cijelom App-u. U nekim slučajevima, promjene koje LEDVANCE napravi u App-u mogu uzrokovati da stariji uređaji, usluge trećih strana, konfiguracije softwarea više ne rade s App-om te je možda potrebno nadograditi ili promijeniti te uređaje, usluge ili konfiguracije kako bi nastavili koristiti App. LEDVANCE će vas nastojati obavijestiti o materijalnim izmjenama App-a, ali to nije uvijek praktično ili moguće.

5. NAKNADE TREĆIH STRANA, PREKOMJERNO KORIŠTENJE

5.1 Napominjemo da uvjeti koje dogovarate s vašim operaterom mobilnih usluga mogu biti podložni naknadama, ograničenjima i/ili zabranama koje mogu utjecati na korištenje App-a. Na primejr, vaš operater može naplaćivati naknadu za prijenos podataka prilikom korištenaj App-a, što uključuje, bez ograničenja, preuzimanje App-a ili drugo korištenje vašeg uređaja dok koristite App. Pristajete biti isključivo odgovorni za sve takve naknade, ograničanje ili zabrane.

5.2 Vi ste isključivo odgovorni za sve štete koje nastanu od prekomjernog ili neregularnog korištenja App-a.

6. PROIZVODI I USLUGE TREĆIH STRANA

Možete pvezati App s uređajima, hardware-om, software-om, aplikacijama ili uslugama ostalih ("Proizvodi i usluge trećih strana"). Vaše korištenje Proizvoda i usluga trećih strana određeno je uvjetima korištenja pružatelja tih proizvoda ili usluga. LEDVANCE ne kontrolira ili daje ikakva jamstva u odnosu na Proizvode i usluge trećih strana. LEDVANCE i pridružene tvrtke, dobavljači i licenčni partneri nisu odgovorni za vaše korištenje Proizvoda i usluga trećih strana. Ukoliko imate pitanja o Proizvodima i uslugama trećih strana obratite se njihovom pružatelju.

7. INTELEKTUALNA PRAVA, ZAŠTIĆENE OZNAKE, KORISNIČKI SADRŽAJ

7.1 App sadrži zaštićene i povjerljive informacije koje su zaštićene propisima i sporazumima o intelektualnom pravu vlasništva. App je intelektualno vlasništvo LEDVANCE-a, povezanih tvrtki i licencčnih partnera, koji zadržavaju sva prava koja nisu izričito navedena u Uvjetima korištenja.

7.2 Sve zaštićene oznake, logo-i i oznake usluga (Oznake) prikazane u App-u su vlasništvo LEDVANCE-a, povezanih tvrtki ili licenčnih partnera i koriste se uz dozvolu LEDVANCE-a. Nemate pravo koristiti bilo koju Oznaku bez prethodnog pisanog odobrenja LEDVANCE-a ili povezanih tvrtki i, ukoliko je potrebno, licenčnog partnera.

8. OPEN SOURCE SOFTWARE

Open source licence koje su podložne licenčnim ugovorima koriste se u App-u. Open source licence i odgovarajuće licenčne ugovore možete pronaći u LEDVANCE SMART+ APP OPEN SOURCE SOFTWARE INFORMACIJE I UVJETI LICENCE na sljedećoj poveznici ovdje .

9. ZAŠTITA PODATAKA

Zaštita vaših osobnih podtaka važna je za LEDVANCE. LEDVANCE provodi svoje poslovanje sukladno s važećim zakonima o zaštiti osobnih podtaka. Ovi Uvjeti su nadopunjeni s LEDVANCE SMART+ APP PRIVACY POLICY , koja opisuje kako LEDVANCE prikuplja, obrađuje, koristi i pohranjuje osobne podatke korisnika App-a. LEDVANCE SMART+ APP OBAVIJEST O ZAŠTITI PODATAKA može se pronaći ovdje.

10. SIGURNOST

10.1 LEDVANCE brine o sigurnosti vaših podataka. LEDVANCE ne može jamčiti da njihova sigurnost nikada neće biti ugrožena ili da nedozvoljene strane neće pristupiti vašim podacima. Dajete svoje osobne podatke na vlastiti rizik. Samo vi ste odgovorni za sigurnost vaše kućne mreže i povezanih uređaja i trebate nadgledati bilo kakvo nedozvoljeno ili sumnjivo korištenje App-a.

10.2 Iako LEDVANCE uvijek nastoji da je App bez virusa, LEDVANCE ne jamči ili garantira izostanak virusa. Prije preuzimanja ili korištenja App-a, trebate provesti odgovarajuće sigurnosne mjere i skenirati prisustvo virusa, za vašu zaštitu.

11. JAMSTVO

App je stavljen dostupan "kako je" i "kako dostupan". Sva odgovornost za neispravnost materijala i neispravnost vlasništva uključujući, bez ograničenja, za preciznost, izostanak greške, izostanak autorskih i zaštićenih prava trećih strana, potpunost, upotrebljivost, neprekinutu dostupnost, pouzdanost, sigurnost i/ili usklađenost s bilo kojim proizvodom ili uslugom treće strane je isključena, osim u slučajevima namjere ili prevare. Navedene odredbe ne predstavljaju obrnutost tereta dokazivanja.

12. OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

LEDVANCE će biti potpuno odgovoran u slučaju namjere ili grube nepažnje LEDVANCE-a ili negovih ovlaštenih zastupnika ili agenata (čl. 278 German Civil Code (BGB)), krivice za smrt, ozlijedu ili zdravlje, u slučaju jamstva za kvalitetu, lažnog prikrivanja neispunjavanja obveza kao i obvezne neograničene odgovornosti prema German Product Liability Act (ProdHaftG). Nadalje, LEDVANCE će biti odgovoran u slučaju kršenja materijalne ugovorne obveze zbog nepažnje, ali ograničeno an predvidljivu običnu štetu. Materijalne ugovorne obveze u ovom smislu su takve obveze koje trebaju biti ispunjene kako bi dozvolile ispravnu primjenu ugovora i sukladnost na koju vi kao ugovorni partner općenito očekujete ili možete očekivati. Daljnji i/ili drugi zahtjevi prema LEDVANCE-u, neovisno o uzroku, su isključeni. Ovo isključenje također uključuje i osobnu odgovornost djelatnika, pravnih zastupnika i agenata. Navedena ograničenja odgovornosti vrijede i za slučajeve zahtjeva za naknadu troškova umjesto štete.

13. MJESTO ODGOVORNOSTI, PRIMJENJUJUĆI ZAKON

13.1 Isključivo mjesto odgovornosti biti će Minhen, Njemačka, u slučaju da ste promatrani kao trgovac prema njemačkom trgovačkom zakonu (Handelsgesetzbuch).

13.2 Ovi Uvjeti korištenja isključivo se primjenjuju sukladno s njemačkim zakonodavstvom, bez obzira na princip konflikta zakonodavstva. Primjena UN Konvencije o ugovorima za međunarodnu prodaju dobara je isključena.

14. PROMJENE UVJETA KORIŠTENJA, ODVOJIVOST

14.1 LEDVANCE zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku u potrebnom opsegu i uz uvjet da s tim niste dovedeni u neugodnost protivnom dobroj vjeri. LEDVANCE će vas obavijestiti o promjenama putem e-maila, ukoliko ste ga podijelili, ili kroz App uz odgovarajuću prethodnu obavijest od najmanje četiri tjedna, s informacijama o posljedicama ukoliko ne reagirate na takvu obavijest. Ukoliko se ne slažete s izmijenjenim Uvjetima korištenja, slobodni ste ih odbiti; ipak, to znači da više nećete moći koristiti App. Ukoliko ne prigovorite na izmjene u roku od šest tjedana od naše obavijesti, vaš nastavak korištenja App-a podrazumijeva da ste prihvatili te izmjene.

14.2 Ukoliko pojedine odredbe ovih Uvjeta korištenja, potpuno ili djelomično, postanu pravno nevažeće ili ništavne, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Uvjeta korištenja. Nevažeće ili ništavne odredbe će se zamijeniti s važećim odredbama koje su najbliže ekonomskim ciljevima stranaka. Isto vrijedi ukoliko Uvjeti korištenja sadrže neke propuste.

SMART+ PODRŠKA

Imate li problema s nekim od naših SMART+ proizvoda? Rado ćemo vam pomoći.

Dijeli stranicu putem društvenih mreža