Prigušive LED žarulje

09.09.2016

Primjena:  Opća rasvjeta
Tehnologija:  LED
Ciljna skupina:  Maloprodaja,  Vlasnik trgovine,  Javnost,  Instalater

Žarulje koje proizvode svjetlost uz pomoć LED dioda nisu uvijek kompatibilne s prigušivačima. Na pakiranju mora biti navedeno može li se LED žarulja prigušivati. Prigušive žarulje mogu uzrokovati probleme, naročito u kombinaciji s već postavljenim upravljačima svjetline za tradicionalne žarulje. Posebno opterećenje na prigušivač s jedne je strane sama elektronika, dok je s druge uzrok niska potrošnja vata LED žarulja. Uzimajući u obzir sljedeće informacije pri odabiru prigušivog rješenja moguće je postići željeni rezultat rasvjete uz moderne, štedne žarulje.

Energetski učinkovite i štedne LED reflektorske žarulje tvrtke OSRAM veoma su dobra alternativa visokonaponskim halogenim reflektorskim žaruljama od volframa koje od 1. rujna 2016 više nije dopušteno "stavljati u optjecaj", kao što je određeno zabranom za neučinkovite izvore svjetlosti u Europskoj uniji (EU-u). Halogene žarulje energetski su učinkovitije od žarulji sa žarnom niti, no u principu imaju veoma sličnu konstrukciju: ako pritisnete prekidač, struja prolazi kroz žicu u žarulji koja se zatim zagrijava da bi proizvela toplinu i svjetlost. Upravljanje svjetlinom stoga je relativno jednostavno: odgovarajući prigušivač osigurava da će kroz žicu prolaziti manje struje, zbog čega će se ona manje zagrijavati da bi žarulja emitirala manje svjetlosti.

LED žarulje izrađene su na potpuno drugi način i to kao električni poluvodiči. To je razlog zašto LED žarulje imaju elektroniku, usporedivu malom računalu, koja šalje podatke LED žarulje da bi se, između ostalog, upravljalo vrstom prilagodbe i konstantnim napajanjem. Te je složene elektroničke karakteristike LED žarulja potrebno uzeti u obzir prilikom određivanja prigušivača.

Dodatan je izazov za neke prigušivače i niska potrošnja vata LED žarulja. U prošlosti su prigušivači bili dizajnirani za žarulje sa žarnom niti. Oni su obično smanjivali svjetlinu na željenu razinu pomoću prekidača na zidu koji se mogao okretati. Primjerice, za LED žarulju usporedivu sa žaruljom sa žarnom niti od 60 vata potrebno je puno manje snage, tek oko devet vata, da bi postigla istu svjetlinu, pa samim time ima osjetno manju marginu upravljanja svjetlosti. Zbog toga joj je potreban prigušivač koji se može nositi s tim izazovom. Ako on to nije u mogućnosti učiniti, žarulja može treperiti ili stvarati šum ili pak u najgorem slučaju uništiti samu sebe ili prigušivač.

Prije zamjene halogene žarulje od volframa LED žaruljom u svjetiljci s prigušivačem u obzir uzmite sljedeće informacije:

  • LED žarulje koristite na prigušivačima samo kada je na pakiranju jasno navedena oznaka "prigušivo".
  • Prigušivač mora biti prikladan za odgovarajuću LED žarulju. Informacije o prigušivačima kompatibilnim sa žaruljama potražite na web-mjestima proizvođača žarulja, primjerice www.ledvance.com/dim.
  • Na web-mjestima proizvođača prigušivača (npr. Merten, Gira i Jung) navedeni su i popisi kompatibilnosti ili alati za mrežnu pomoć koji bi vam mogli pomoći. Ako niste sigurni kada je riječ o već postavljenim prigušivačima, preporučujemo vam da se obratite vlasniku prostora ili električaru.
  • Nemojte koristiti jeftine sustave za upravljanje rasvjetom ni LED žarulje koje se često navode u mrežnim ponudama. Kvaliteta tih prividno jeftinih proizvođača često nije odgovarajuća te uzrokuje nepravilan rad i kvarove.
  • U krugu prigušivača koristite samo žarulje iste vrste ako proizvođač prigušivača nije naveo suprotno. Upotreba različitih dizajna proizvođača LED žarulja može uzrokovati probleme.
  • Ako povremeno smanjujete svjetlinu potrebno je koristiti prigušivač. Ako vam je pak kontinuirano potrebna slabija svjetlost, pravi je izbor žarulja s manjom potrošnjom u vatima. Razlog za to leži u tome što neprestano prigušivanje žarulje veće snage troši više energije od korištenja žarulje manje snage.

eKatalog

Popis usklađenosti prigušivanja